HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
강의 리스트
강의 제목
1 강 한 번에 끝! OPIc 한국어 for Vietnamese
2 강 Giới thiệu bản thân(học sinh) 자기소개(학생)
3 강 Giới thiệu chuyên ngành và trường học 전공 및 학교 소개
4 강 Giới thiệu giáo sư 교수님 소개
5 강 Quá trình đi học·tan học 등·하교 과정
6 강 Giới thiệu bản thân 자기소개(직장인)
7 강 Giới thiệu công việc và công ty 직장 업무 및 회사 소개
8 강 Giới thiệu cấp trên và đồng nghiệp 직장 상사 및 동료 소개
9 강 Chương trình đào tạo của công ty 회사의 양성 프로그램
10 강 Giới thiệu gia đình 가족 소개
11 강 Công việc nhà 집안일
12 강 Giới thiệu nhà 집 소개
13 강 Giới thiệu khu vực sinh sống và hàng xóm 동네 및 이웃 소개
14 강 Xem phim 영화 보기
15 강 Xem biểu diễn 공연 보기
16 강 Đi biển 해변 가기
17 강 Đi công viên 공원 가기
18 강 Thưởng thức âm nhạc 음악 감상하기
19 강 Hát một mình hoặc đồng ca 혼자 노래/합창하기
20 강 Nấu ăn 요리하기
21 강 Nuôi thú cưng 애완동물 기르기
22 강 Đi bộ/Chạy bộ 걷기/조깅
23 강 Tập gym 헬스
24 강 Đi xe đạp 자전거 타기
25 강 Cầu lông 배드민턴
26 강 Du lịch trong nước 국내 여행
27 강 Du lịch nước ngoài 해외 여행
28 강 Công tác trong nước/nước ngoài 국내/해외 출장
29 강 Kì nghỉ ở nhà 집에서 보내는 휴가
30 강 Đặt câu hỏi cho người phỏng vấn 면접관에게 질문하기, Lên lịch hẹn 약속 잡기
31 강 Hỏi và mua hàng 상품 문의 및 구매하기, Đặt câu hỏi phù hợp với tình huống 상황에 맞게 질문하기
32 강 Đặt chỗ/Đặt vé 예약/예매하기, Hủy hẹn và đề ra phương án 약속 취소 및 대안 제시하기
33 강 Yêu cầu giúp đỡ sau khi giải thích tình huống 상황 설명 후 도움 요청하기, Đề ra phương án sau khi giải thích tình huống 상황 설명 후 대안 제시하기
34 강 Phản ánh bất mãn, trả và đổi hàng 불만 제기, 환불 및 교환하기, Nói về kinh nghiệm tương tự 유사한 경험 말하기
35 강 Ngân hàng 은행, Khách sạn 호텔
36 강 Thư viện 도서관, Thiết bị điện tử 전자기기
37 강 Internet 인터넷, Ẩm thực 음식
38 강 Mua sắm 쇼핑, Phương tiện giao thông 교통수단
39 강 Mùa và thời tiết 계절과 날씨, Giấy tờ tùy thân 신분증
40 강 Ôn tập 총정리

강의수 : 40강 | 강사 : 아멜리아
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음
140,000원
80,000원
[0원]
16,200원

강의수 : 15강 | 강사 : 카르맨
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음

80,000원
[2,400원]
없음

강의수 : 10강 | 강사 : 조안나
수강 기간 : 30일 | 수강 횟수 : 제한없음

60,000원
[1,800원]
없음

강의수 : 32강 | 강사 : 김아름
| 수강 횟수 : 제한없음

0원
[0원]
16,200원

강의수 : 22강 | 강사 : 노현명
| 수강 횟수 : 제한없음

0원
[0원]
12,420원

강의수 : 15강 | 강사 : 장우용
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 10강 | 강사 : 장은조
수강 기간 : 30일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 40강 | 강사 : 황선화
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음

70,000원
[2,100원]
18,000원

강의수 : 15강 | 강사 : 장우용
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 40강 | 강사 : 문지혜
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음

70,000원
[2,100원]
17,100원