HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – lớp 1
강사Phan Nguyen Ngoc Truc
진행여부 강의 완료(20강)
교재 수강자료파일
수강기간60일(VOD)
Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – lớp 1
50,000원
[1,500원]
없음
Tiếng Hàn Quốc dành cho người Việt Nam – lớp 1
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • MORE MORE
- Bài giảng được thực hiện theo chuẩn phương pháp đào tạo tiếng Hàn Quốc - Trọng tâm về cách phát âm tiếng Hàn Quốc chuẩn như người bản địa. Trọng tâm về ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản cho người bắt đầu học. Hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng ngữ pháp trong những trường hợp đa dạng và thiết thực nhất - Học cách sử dụng tiếng Hàn Quốc tự nhiên thông qua việc áp dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản một cách thuần thục. Bên cạnh đó, bài giảng cung cấp cho học sinh quy tắc chính tả khi viết Tiếng Hàn. Qua đó, học sinh có khả năng nắm chắc quy tắc viết và dễ dàng đạt điểm cao trong các bài thi viết của kì thi năng lực tiếng Hàn. - 한국교육 표준방법으로 진행되는 강의입니다. - 현지인처럼 한국말 발음하는 것에 집중합니다. 초보자를 위한 기본 한국어 문법을 중심으로 합니다. 다양하고 실용성 있는 상황에 맞는 문법을 사용하는 방법을 꼼꼼히 알려줍니다. - 기본 한국어 문법을 능숙하게 활용함으로써 한국어를 자연스럽게 사용하는 방법을 배웁니다. 또한 한국어로 글 쓸 때 맞춤법에 대해 알 수 있습니다. 학습자는 이를 통해 글 쓰는 원칙을 잘 파악해 한국어능력시험의 쓰기 영역에 높은 점수를 받을 수 있습니다.
강의 강의명 수강시간 자료 샘플
1강 Nhập môn tiếng Hàn 한국어 첫걸음 17 분 39초
2강 Phụ âm đơn và Nguyên âm kép 단자음과 이중모음 31 분 58초
3강 Phụ âm căng và Phụ âm cuối 된소리와 받침(종성) 30 분 48초
4강 Quy tắc phát âm 발음규칙 25 분 3초
5강 Số 숫자 23 분 51초
6강 Chào hỏi 인사 28 분 22초
7강 Yoo Jin! Bây giờ bạn làm gì? 유진 씨! 지금 무엇을 합니까? 25 분 14초
8강 Giới thiệu bản thân 자기 소개 34 분 23초
9강 Cách chia đuôi ‘요’ 하요체 사용법 33 분 51초
10강 Gia đình bạn có mấy người? 당신의 가족은 몇 명이 있어요? 39 분 14초
11강 Bạn Min Jeong sống ở đâu? 민정 씨는 어디에서 살아요? 34 분 50초
12강 Hôm nay là ngày mấy? 오늘은 며칠이에요? 40 분 51초
13강 Cuối tuần bạn đã làm gì? 주말에 뭐했어요? 31 분 8초
14강 Con mèo ở đâu? 고양이가 어디에 있어요? 21 분 20초
15강 Ngày mai bạn sẽ làm gì? 내일 뭐 할 거예요? 30 분 55초
16강 Cô gái đẹp đó là ai vậy? 저 예쁜 여자가 누구예요? 35 분 55초
17강 Cái nào này thế nào? 이 옷이 어때요? 29 분 23초
18강 Vì tôi bị đau bụng nên không đi học được. 배가 아파서 학교에 못 가요. 41 분 17초
19강 Trời mưa nên bạn dùng dù đi. 비가 오니까 우산을 쓰세요. 37 분 42초
20강 Ôn tập 복습 32 분 48초
 
교재명 판매여부 교재몰구매
저자 출판사
교재비 0 원 출판일 년 월 일