HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급 (강좌+도서) event!
강사판 위엔
진행여부 강의 완료(30강)
교재 (베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급
교재포함(배송비 별도)
수강기간90일(VOD)
(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급 (강좌+도서)
68,000원
35,000원
[0원]
교재포함
(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급 (강좌+도서)
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • MORE MORE


 

파격 할인이벤트!

(베트남어 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급
강좌+도서 이벤트 적용가 50,000원! (배송비 무료)
9월 한 달만 추가할인: 강의 30% 할인!
Sự kiện: Bài giảng + Sách chỉ với 50,000 won (Miễn phí vận chuyển)
Giảm thêm chỉ trong tháng 9: Giảm giá 30% cho bài giảng!

- Các bài giảng luyện thi TOPIK II dễ hiểu bằng tiếng Việt
- Bài giảng tìm hiểu cách giải các dạng bài nghe, viết, đọc.
- Bài giảng giúp đạt điểm cao trong kỳ thi TOPIK II thông qua việc phân tích và giải các câu hỏi ra trong đề thi gần đây nhất

- 베트남어로 쉽게 풀이하는 TOPIK II 대비 강의
- 듣기, 쓰기, 읽기 유형의 문제 풀이 방법을 학습하는 강의
- 최근 기출문제 분석과 풀이를 통해 TOPIK II 시험에서의 고득점을 노리는 강의

※ 한국어능력시험(TOPIK)의 저작권과 상표권은 대한민국 국립국제교육원에 있습니다.
TOPIK, TrademarkⓇ& Copyrightⓒ by NIIED(National Institute for International Education), Republic of Korea .
강의 강의명 수강시간 자료 샘플
1강 TOPIK II 한국어 능력시험 3-4급 Chuẩn bị hoàn hảo cho cấp 3-4 TOPIK II 11 분 58초
2강 [듣기]알맞은 그림/도표 고르기 Chọn tranh/biểu đồ đúng 29 분 7초
3강 [듣기]이어지는 말 고르기 Chọn nội dung được nói tiếp theo 17 분 11초
4강 [듣기]이어지는 행동 고르기 Chọn hành động diễn ra tiếp theo 16 분 59초
5강 [듣기]일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất 25 분 21초
6강 [듣기]중심 생각 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm 26 분 35초
7강 [듣기]중심 생각 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đồng nhất 29 분 13초
8강 [듣기]담화 상황 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn tình huống đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất 21 분 34초
9강 [듣기]화자의 의도/목적 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn ý định/mục đích của người nói + Chọn nội dung đồng nhất 24 분 42초
10강 [듣기]담화 참여자 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn nhân vật tham gia trong đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất 26 분 5초
11강 [듣기]종합문제 (1) Bài luyện tập tổng hợp 24 분 18초
12강 [듣기]종합문제 (2) Bài luyện tập tổng hợp 32 분 34초
13강 [읽기]빈칸에 알맞은 문법 고르기 Chọn ngữ pháp đúng điền vào ô trống 17 분 16초
14강 [읽기]의미가 비슷한 문법 고르기 Chọn ngữ pháp có ý nghĩa tương tự 21 분 11초
15강 [읽기]화제 고르기 Chọn chủ đề câu chuyện 15 분 4초
16강 [읽기]일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất 20 분 49초
17강 [읽기]순서대로 문장 배열하기 Sắp xếp câu theo thứ tự 20 분 2초
18강 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống 21 분 49초
19강 [읽기]신문 기사 제목 설명하기 Giải thích tựa đề bài báo 22 분 0초
20강 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 + 중심 내용(주제) 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung trọng tâm 21 분 13초
21강 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung đồng nhất 26 분 40초
22강 [읽기]인물의 태도/심정 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn thái độ/tâm trạng của nhân vật + Chọn nội dung đồng nhất 16 분 55초
23강 [읽기]종합문제 (1) Bài luyện tập tổng hợp 32 분 48초
24강 [읽기]종합문제 (2) Bài luyện tập tổng hợp 26 분 3초
25강 [읽기]종합문제 (3) Bài luyện tập tổng hợp 31 분 38초
26강 [쓰기]쓰기의 기초 Cơ sở của kỹ năng viết 12 분 14초
27강 [쓰기]실용문 빈칸 쓰기 Viết văn thường nhật vào chỗ trống 17 분 59초
28강 [쓰기]설명문 빈칸 쓰기 Viết văn giải thích vào chỗ trống 25 분 1초
29강 [쓰기]자료 설명하는 글 쓰기 Viết đoạn văn giải thích tài liệu 15 분 45초
30강 [쓰기]종합문제 Bài luyện tập tổng hợp 20 분 16초
(베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급
 
교재명 (베트남어권 학습자를 위한) TOPIKII 한국어능력시험 3-4급 판매여부 교재몰구매
저자 김현정 출판사 ECKBooks
교재비 16,200 원 출판일 2021년 06월 01일